Regelverk släpvagnar

Där finns en del regler att hålla koll på kring släpvagnar och det är inte alltid lätt att hålla ordning på alla föreskrifter. Därför har vi samlat det allra viktigaste att tänka på här på denna sidan. 

Förutsatt att föraren som skall köra släpets dragfordon endast innehar B-körkort så får man lov att framföra en släpvagnen i två fall:

  • Då släpvagnens totalvikt inte överstiger 750kg.
  • Om släpvagnens totalvikt överstiger 750kg: dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500kg.

Om föraren har ett utökat B-körkort får släpvagnar där vagnens och dragfordonets totalvikt inte överskrider 4250kg också framföras. I övriga fall, som exempelvis vid framförande av släpvagnar vars totalvikt är större än dragfordonets tjänstevikt, krävs BE körkort. 

Hastighetsregler för släpvagnar
Hastigheten vid körning med släpvagnar regler av tre olika begränsningar utöver de allmänna begränsningarna. För långsamtgående fordon (exempelvis båtupptagningsvagnar som ej är registrerade fordon), är det krav på att släpvagnen utrustas med LGF-skylt. Vid körning på allmän väg krävs också alltid blinkers och vid mörker körning krävs även lysen. För obromsade släpvagnar med en totalvikt om högst 750kg, men som inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt gäller en maxfart om 80km/h.